Χωματουργικές Εργασίες

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥA,ΠΛΑΚΑ,ΓΡΙΤΣΑ,ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ,ΣΚΟΤΙΝΑ,ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΠΙΕΡΙΑΣ...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ


  • Επιχώσεις

  • Διανοίξεις δρόμων – Διανοίξεις καναλιών

  • Καθαρισμοί οικοπέδων – Καθαρισμοί ρεμμάτων

  • Εκσκαφές θεμελίων

  • Κατεδαφίσεις κτιρίων

  • Διαμορφώσεις Χώρων – Καθαρισμοί – Περιφράξεις